Kobe Art Marché 2019

Art Direction,
Photo Direction,
Direction,
Deign,
Development

Cliend : Kobe art marché / Art Direction : Osamu Kawata(fsi) / Director : Yuuki Teshiba(fsi) / Photo Direction : Toshihiko Watanabe(fsi) / Design : Kaori Kanemaru(fsi) / Development : Chie Matsuura(fsi) / Photo : Shinosuke Yoshimori / Model : Kanoco