BEAMS LIGHTS 2019 S/S

Art Direction,
Photo Direction,
Direction,
Design,
Development

Client: Beams creative / Photo : Nanako Koyama / Styling : Ayaka Ito / Hair&Make : Satoshi Ito / Art Direction : Osamu Kawata(fsi) / Direction : Asami Usijima(fsi) / Design : Tomomi Onodera(fsi) / Development : Osamu Kawata(fsi)