Art Live Kobe

Art Direction,
Direction,
Design,
Development

Cliend : Art Live Kobe / Art Direction : Osamu Kawata(fsi) / Director : Yuuki Teshiba(fsi) / Graphic Design : Toshiyuki Watanabe(fsi) / Web Design : Sakura Horigane(fsi) / Graphic Design : Toshihiko Watanabe(fsi) / Development : Osamu Kawata(fsi)