BEAMS 2020 S/S

Design,
Development

Client: Beams creative / Art Direction : Osamu Kawata(fsi) / Direction : Asami Usijima(fsi) / Design : Tomomi Onodera(fsi) / Development : Osamu Kawata(fsi)